การเคหะแห่งชาติ ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายในนำรถ Mobile พาณิชย์ (ธงฟ้า) จำหน่ายสินค้าราคาถูกช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อาคารแฟลต 8 ชั้น

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content