การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับกองทัพบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content