การเคหะแห่งชาติ ประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายในนำรถ Mobile พาณิชย์ (ธงฟ้า) เข้ามาให้บริการจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content