การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่อาคารแฟลต 23 – 32 เคหะชุมชนดินแดง 1 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content