การเคหะแห่งชาติใส่ใจสังคม เปิดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการเคหะแห่งชาติ ผ่านมุมมอง ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติและประธานกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

https://youtu.be/sfGZSOkg2xQ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content