ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 2 ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนรามอินทราจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมพัฒนาความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content