การเคหะแห่งชาติ เปิดตัว “โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสิทธิบ้านเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าให้กับผู้แทนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

       โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า ตั้งอยู่บริเวณถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่โครงการ 20.26 ไร่ จัดสร้างบ้านจำนวน 270 หน่วย ประกอบด้วย บ้านแฝดชั้นเดียว จำนวน 86 หน่วย และบ้านสองชั้น จำนวน 184 หน่วย นอกจากนี้ภายในโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้ายังได้จัดเตรียมพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” ซึ่งจะได้รับการพัฒนาในรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อรองรับการจ้างงานและสร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

       ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นิทรรศการโครงการเศรษฐกิจสุขประชาและโมเดลโครงการบ้านเคหะสุขเกษม ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆ ร่วมออกบูธในงาน ได้แก่ นิทรรศการร่วมพัฒนาเมืองแห่งอนาคตเพื่อผู้อาศัยมีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุขอย่างยั่งยืน และบูธกาแฟและเครื่องดื่ม “อินทนิล” โดยบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บูธสร้างเชฟอาหารไทย by พม. บูธบริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) บูธบริษัท วินโดว์เอเชีย จำกัด และบูธ “กินดีสินค้าเกษตรอินทรีย์จากผู้พิการ” โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

Compare listings

เปรียบเทียบ