พม.จัดกิจกรรม “โครงการสร้างเชฟอาหารไทย (Professional Thai Chef by MSDHS)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน
แถลงข่าว “โครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม.” (Professional Thai Chef by MSDHS) โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายชุมพล แจ้งไพร เจ้าของสถาบันการอาหารไทยและเชฟ 2 ดาวมิชลิน นางนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกความยั่งยืนองค์กร โลตัสและผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตสะพานขาว กรุงเทพฯ

                กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และการเคหะแห่งชาติ ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการอาหารไทย และโลตัส ดำเนิน “โครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม.” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนทักษะ เทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาหารให้กับกลุ่มแม่และพ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้ว่างงานที่ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด – 19  ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเชฟที่สามารถสร้างความมั่นคงด้านรายได้ในการดูแลตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content