จุรินทร์ มอบทะเบียนบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากร “บ้านสวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง” 176 หลังให้กับชุมชนประชาร่วมใจ 2

              เมื่อวันนี้ 27 พฤศจิกายน 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมงานมอบทะเบียนบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากร “บ้านสวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง” โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณริศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่คลองเปรมประชากร เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

            กิจกรรมในวันนี้ รองนายกฯ และคณะได้ลงเรือติดตามตรวจเยี่ยมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร รวมระยะทางประมาณ 1,800 เมตร จากท่าเรือวัดเสมียนนารี ผ่านชุมชนประชาร่วมใจ 1 และชุมชนประชาร่วมใจ 2 เดินเยี่ยมชมบ้านมั่นคง พบปะพี่น้องประชาชนก่อนมอบทะเบียนบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากร รวม 176 ครัวเรือน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content