การเคหะแห่งชาติจัดประชุมชี้แจงโครงการวิจัย การอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูชุมชนเมือง ณ โครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content