เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ)

อาคารชุด 3 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงซักล้าง????ราคาเริ่มต้น 5.9 แสนบาท*????จองเพียง 99 บาท*???? เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*???? 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป???? 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64????ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (นาเกลือ)สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายขาย???? 06 3785 4933สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1???? 08 4387 4029หรือ Call Center 1615???? Online Booking http://house.nha.co.th/*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 31 ธ.ค. 2564**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content