เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรโซนจังหวัดปราจีนบุรี

???? โครงการบ้านเอื้ออาทรปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี 1)???? โครงการบ้านเอื้ออาทรปราจีนบุรี (ดงพระราม)???? โครงการบ้านเอื้ออาทรปราจีนบุรี (ท่าตูม)???? โครงการบ้านเอื้ออาทรปราจีนบุรี (นาดี)???? โครงการบ้านเอื้ออาทรปราจีนบุรี (ดงพระราม 2)???? โครงการบ้านเอื้ออาทรปราจีนบุรี (ศรีมโหสถ)จับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก⚡️จองเพียง 99 บาท*⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*???? 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป???? 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 – 5 ธันวาคม 2564????ณ ศูนย์ชุมชนโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนปราจีนบุรี (ศรีมโหสถ)สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายขายโทร 09 6935 7528สำนักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 1โทร 08 4387 4027สำนักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา 2โทร 08 4387 4035???? Online Booking http://house.nha.co.th/*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 31 ธ.ค. 64**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content