การเคหะแห่งชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อโครงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพฯรวมทั้งโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content