การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้
นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”  จัดโดย มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และการเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมี นางสาวมารีญา ฤกษ์ดี คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ผู้นำชุมชนและตัวแทนนิติบุคคลจากโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า และโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานการเคหะแห่งชาติ สาขาร่มเกล้า

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาษิต ศิริมาลัย รองประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) บรรยายหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และเสริมสร้างคุณค่าของความรักและ
การแต่งงาน อีกทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ที่มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว
เช่น ความขัดแย้ง ความรุนแรง การหย่าร้าง ยาเสพติด เป็นต้น

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content