เปิดจองโครงการเคหะชุมชนออเงิน

2 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 บ้านเช่าราคาพิเศษ เช่าเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2564
📌ณ สำนักงานเคหะชุมชนนครหลวง สาขาออเงิน
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 0327 8204
สำนักเคหะนครหลวง สาขาออเงิน
โทร 0 2519 7019-20
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content