กฐินสามัคคีการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 การเคหะแห่งชาติจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมทอดกฐินสามัคคีการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ วัดซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สำหรับยอดเงินทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้มีจำนวน 1,200,745.52 บาท ทั้งนี้ วัดชำรัง จะนำเงินที่ได้ทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ไปสบทบทุนในการสร้างบุษบกครอบองค์หลวงพ่อพระพุทธเมตาทั่วปฐพีต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content