กคช. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดตั้งนิติบุคคลชุมชนการเคหะ ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่-น้ำน้อย)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content