การเคหะแห่งชาติหารือร่วมกับตำรวจภูธร ภาค 1 ถึงแนวทางความร่วมมือ “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือถึงการลงนามความร่วมมือ (mou) “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์” ร่วมกับตำรวจภูธร ภาค 1 โดยมี

พลตำรวจตรี พีระพงศ์วงษ์สมาน รองผู้บัญชาการปฏิบัติราชการตำรวจภูธร ภาค 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 ตำรวจภูธร ภาค 1

สำหรับ “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์” จัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้มีการหารือเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าว พร้อมกำหนดเปิดตัวโครงการชุมชนยั่งยืนในพื้นที่ 9 จังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content