สคจ.เชียงราย ร่วมกับ พป.พม. ขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างอาชีพชุมชนและสร้างกลุ่มกิจกรรมชุมชน ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 2)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content