เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดสมุทรสาคร (ท่าจีน)

????โครงการฯ สมุทรสาคร (ท่าจีน)อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียง

⚡️ราคาเริ่มต้น 4.11 แสนบาท⚡️จองเพียง 99 บาท⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*

???? 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป???? 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2564

???? ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 2 – 7 พ.ย. 2564

???? ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายขาย???? 09 1047 1279สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 1???? 0 3449 7048, 08 4387 4070หรือ Call Center 1615

???? Online Booking http://house.nha.co.th/*ระยะเวลามาตรการถึง 31 ธ.ค. 2564**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content