โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต (เทพกระษัตรี)

🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต (เทพกระษัตรี) ⚡️ราคาเริ่มต้น 3.79 ล้านบาท ⚡️จองเริ่ม 50,000 บาท ⚡️ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 26 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง)สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายขาย📞 09 6935 7528สำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต 📞 0 7661 7246-9หรือ Call Center 1615💻 Online Booking http://house.nha.co.th/*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content