โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต (ถลาง)

????โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต (ถลาง)อาคารชุด 3 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงซักล้าง⚡️ราคาเริ่มต้น 6.3 แสนบาท⚡️จองเพียง 99 บาท*⚡️⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*???? 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป???? 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 26 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564????ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง)สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายขาย???? 09 6935 7528สำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต???? 0 7661 7246-9หรือ Call Center 1615???? Online Booking http://house.nha.co.th/*ระยะเวลามาตรการถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content