โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสกลนคร (สว่างแดนดิน)

บ้านแฝด 2 ชั้น ฟังก์ชั่นครบ ลงตัวทุกพื้นที่ใช้สอย

????โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสกลนคร (สว่างแดนดิน)บ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง⚡️ราคาเริ่มต้น 7.07 แสนบาท⚡️จองเพียง 99 บาท⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*???? 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป???? 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 25 ต.ค. – 6 พ.ย. 2564????ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสกลนคร (สว่างแดนดิน)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายขาย???? 06 3717 4951สำนักงานเคหะจังหวัดสกลนคร???? 0 4297 0560-1หรือ Call Center 1615www.nha.co.th???? Online Booking http://house.nha.co.th/*ระยะเวลามาตรการถึง 31 ธ.ค. 2564**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content