การเคหะแห่งชาติบูรณาการร่วมกับ กทม. และ บช.น. ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content