การเคหะแห่งชาติแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน พร้อมร่วมประชุมหารือการมอบโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content