กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

       เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 190 ราย ณ ศูนย์พักพิงวัดจงโก ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย พร้อมมอบนโยบายให้แต่ละหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content