กระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนโครงการบ้านเอื้ออาทรชัยภูมิ (หนองนาแซง)

            เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายธวัช สินพันธุ์ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรชัยภูมิ (หนองนาแซง) เพื่อนำสิ่งของอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มมอบให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังภายในโครงการที่มีระดับน้ำสูงถึง 90 เซนติเมตร
ซึ่งจากระดับน้ำทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนไม่สามารถเดินทางออกไปนอกชุมชนได้อย่างสะดวก เนื่องจากรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
จะต้องใช้รถหกล้อหรือเรือเพื่อเดินทางเข้า – ออกโครงการฯ เท่านั้น

            ทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย พร้อมมอบนโยบายให้แต่ละหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content