กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ การเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย
เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมบ้าน
ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง พม. ได้แก่มอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ และเงินสงเคราะห์ เป็นต้น

            ทั้งนี้การลงพื้นทีดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย
พร้อมมอบนโยบายให้แต่ละหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content