กคช. ร่วมกับทหารจิตอาสาซ่อมแซมประตูและกระจกแฟลตดินแดงที่ชำรุดจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย พันโท ทวีชัย ชนะบวรบุตร ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1รักษาพระองค์ และพันโท ชวณิชย์ ชนินทร์อารักษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ นำทหารจิตอาสาลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 อาคารแฟลตที่ 1 ติดตั้งประตูห้องพักอาศัยเลขที่ 100/40 ทดแทนของเดิมที่โดนผู้ชุมนุมทางการเมืองพังประตูห้อง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 01.00 น. ต่อจากนั้นได้เปลี่ยนกระจกที่ทำการชมรมพลเมืองเด็กดี เขตดินแดง ใต้อาคารแฟลตที่ 1 ทดแทนแผ่นเดิมที่โดนผู้ชุมนุมทางการเมืองทำแตก เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content