พม.โดยการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มอยู่ให้ตัวแทนอาศัยในโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางพจนารถ แก้วผลึก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ มอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มให้กับผู้แทนผู้อยู่อาศัยในโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ) เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content