การเคหะแห่งชาติขอแสดงความยินดีกับนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการดีเด่นแห่งชาติ” ปี 2564 สาขา ข้าราชการพลเรือนตัวอย่างดีเด่น ภายใต้โครงการธรรมาภิบาลแห่งชาติ คนดีที่ต้องจารึกไว้เป็น “ข้าของแผ่นดิน”

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content