นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับประทานรางวัล “สิงห์เข็มทอง” ประจำปี 2564

การเคหะแห่งชาติขอแสดงความยินดีกับ
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับประทานรางวัล “สิงห์เข็มทอง” ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5 รางวัลนักบริหารดีเด่น ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมพัฒนานักบริหารระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย” จากชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี หม่อมราชวงค์ วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ ประธานในพิธีเป็นผู้ประทานรางวัล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content