พม.โดยการเคหะแห่งชาติมอบ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด – 19” ให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตมีนบุรี

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินำทีมมอบ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด – 19” จากสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 76 ถุง ส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์ โครงการเคหะฃุมฃนรามคำแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตปกติประจำวันเปลี่ยนไปอย่างลำบากมากขึ้น จึงมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยกระทรวง พม. ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยใช้เงินบริจาคจากบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 6,796 ชุด เพื่อนำไปส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยติดเตียงที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากในพื้นที่ กทม. ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
“การเคหะแห่งชาติได้รับมอบหมายให้นำ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด – 19” จากสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 4 เขตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 833 ถุง ได้แก่ เขตหนองจอก 351 ถุง เขตคลองสามวา 72 ถุง เขตมีนบุรี 76 ถุง และเขตลาดกระบัง 334 ถุง และในวันนี้ได้ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 76 ถุง ให้กับ นางดวงกมล สวลีตีเมืองซ้าย ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตมีนบุรี เพื่อนำไปกระจายส่งมอบให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เขตมีนบุรีต่อไป”
นายทวีพงษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีอีกหลายจังหวัดที่เราจะต้องส่ง “ถุงกำลังใจฯ” เข้าไปช่วยเหลือ ซึ่ง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อจัดส่งถุงยังชีพอีกส่วนหนึ่งแจกจ่ายไปให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและเป็นผู้ป่วย ติดเตียงได้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วนที่สุด ทั้งนี้ หากประชาชนกลุ่มเปราะบางกำลังประสบปัญหาทางสังคมและความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด – 19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 หรือสายด่วนคนพิการ โทร.1479 หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content