กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติ นำอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและถุงยังชีพ มอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โครงการเคหะชุมชนบางชัน (อาคารเช่า)

กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติ นำอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและถุงยังชีพ มอบให้ นายประพัฒน์ ณ สกุล ประธานคณะกรรมการเคหะชุมชนบางชัน และคณะ เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งผู้ติดเชื้อและผู้ที่ต้องกักตัวภายในที่พักอาศัย ณ โครงการเคหะชุมชนบางชัน (อาคารเช่า) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง พม

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content