พม. โดยการเคหะแห่งชาติ มอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (นาจอมเทียน)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเมธวัจน์ ธันยพงศ์บุบกร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายธณพง โคตรมณี นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์
นางจารุวรรณ
สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 1 และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ นำอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจำนวน 400 ชุด และถุงยังชีพ 20 ชุด มอบผ่านคณะกรรมการชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (นาจอมเทียน) เพื่อนำไปส่งมอบให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ้ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีความห่วงใยประชาชนและต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในปัจจุบัน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content