พม.โดยการเคหะแห่งชาติมอบ “ถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด – 19 ให้กลุ่มเปราะบางพื้นที่คลองสามวา

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหาร กคช. นำ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด-19” จากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง มอบให้ นางเบญจพร เมืองอินทร์ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตคลองสามวา และคณะ เพื่อนำไปกระจายส่งมอบให้กลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตคลองสามวาต่อไป ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content