พม. โดยการเคหะแห่งชาติมอบถุงยังชีพให้ผู้อยู่อาศัยที่ต้องกักตัว และประสานให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบัง

วันนี้ (4 ก.ค.64) เวลา 10.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ต้องกักตัวและประสานให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 2 ครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่ในโครงการลาดกระบัง ระยะ 1 (โซน 5) และโครงการฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 (โซน 9) พร้อมทั้งประสานหาสถานที่ตรวจแบบ RT – PCR เพื่อให้เข้าระบบสาธารณสุข และแนะนำให้เข้าระบบการดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อประเมินอาการในระหว่างรอเตียง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายยงยศ ใจมั่น เคหะนครหลวง สาขาร่มเกล้า 1 มอบถุงยังชีพให้กับคณะกรรมการชุมชนโครงการลาดกระบัง ระยะ 1 (โซน 5) และคณะกรรมการชุมชนโครงการฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 (โซน 9) เพื่อนำไปส่งต่อให้กับครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ที่ต้องกักตัวสังเกตอาการอยู่ใน
ที่พักอาศัย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งจากการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในโครงการลาดกระบัง ระยะ 1 (โซน 5) พบว่า มีสมาชิกอาศัยอยู่รวมกัน 5 คน ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Antigen Test Kits เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีสมาชิกในครอบครัว
ไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าว 3 คน จึงได้แยกตัวพักอาศัยอยู่ที่ชั้นล่างของตัวบ้าน ส่วนผู้ที่ติดเชื้อ 2 คน ได้อาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่ชั้นบนของตัวบ้าน
สำหรับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในโครงการฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 (โซน 9) มีสมาชิกอาศัยอยู่รวมกัน 4 คน ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 แบบ Antigen Test Kits เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ทุกคนมีผลตรวจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ทำการกักตัว และมีอาการเริ่มดีขึ้นจำนวน 1 คน ส่วนคนที่เหลือยังไม่มีอาการรุนแรง

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติได้เร่งประสานหาสถานที่ตรวจ RT – PCR เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนรับการตรวจยืนยันผลอย่างเป็นทางการและจะได้เข้ารับการรักษาตามระบบสาธารณสุข รวมทั้งได้แนะนำให้เข้าลิงค์ระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://crmsup.nhso.go.th ในการเข้า
สู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อประเมินอาการในระหว่างรอเตียง ในระหว่างนี้ผู้ป่วยสามารถติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติได้ตลอดเวลา

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content