กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติผนึกกำลังร่วมกับเครือข่าย ตรวจโควิดเชิงรุกให้ชุมชนดินแดง 5,000 คน เริ่มตั้งแต่ 4 – 8 สิงหาคม 2564 หวังช่วยลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 และเข้าถึงการรักษาโดยเร็ว

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับทีมชมรมแพทย์ชนบท กลุ่มเส้นด้าย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และจิตอาสา ดำเนินการตรวจไวรัสโควิด-19 ในเชิงรุกให้แก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เขตดินแดง ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2564

วันที่ 4 สิงหาคม ณ ลานกีฬา อาคาร ช.8 – ช.11 (หน้า สน.ดินแดง)
วันที่ 5 – 6 สิงหาคม ณ ลานกีฬาอาคารแฟลต 51 – 53 (ด้านข้างตลาดกลางดินแดง)
วันที่ 7 สิงหาคม ณ สวนสาธารณะหน้าอาคารแฟลต 8 ชั้น เคหะชุมชนดินแดง 1
วันที่ 8 สิงหาคม ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ถนนมิตรไมตรี

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เขตดินแดง รวมทั้งชุมชนการเคหะแห่งชาติสามารถเข้าถึงการตรวจในเชิงรุกวันละ 1,000 คน รวมจำนวน 5,000 คน ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อรู้ตัวและเข้าสู่กระบวนการกักตัวและรักษาตัวอย่างทันที เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19

การตรวจเชิงรุกดังกล่าว ใช้วิธีการตรวจแบบ Rapid Antigen Test ทราบผลในวันเดียว รวมถึงบริการรถเอ็กซเรย์ปอดสำหรับผู้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และจ่ายยาตามคำแนะนำของแพทย์ทันที พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจเชิงรุก

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติได้ร่วมสนับสนุนอาหารปรุงสุก พร้อมน้ำดื่มให้ทีมงานทั้งหมดตลอดระยะเวลา 5 วันในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและแสดงความขอบคุณหน่วยงานและทีมงานทุกคนที่อุทิศตนและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชนดินแดง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content