การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย และสายด่วน Call Center 1615 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 – 26, 28, 31 ก.ค. 64 และ 1 ส.ค. 64

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย และสายด่วน Call Center 1615
ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ กรุงเทพฯ
ในวันที่ 24 – 26, 28, 31 ก.ค. 64 และ 1 ส.ค. 64
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันและควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค
ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจจองโครงการต่าง ๆ ของการเคหะแห่งชาติ สามารถจองบ้านออนไลน์ได้ที่ http://house.nha.co.th และยังคงเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์
การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content