ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งเปลี่ยนเวลาปิดรับชำระเงิน
ณ เคาน์เตอร์รับเงิน สำนักงานใหญ่ เวลา 15.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้สามารถชำระเงินผ่านช่องทางรับชำระเงินอื่นของการเคหะแห่งชาติได้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content