การเคหะแห่งชาติประชุมหารือเตรียมพร้อมรองรับครอบครัวผู้พิการทางการได้ยิน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 3 ได้รับการประสานงานจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับครอบครัวผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 3 ครอบครัว ตามโครงการ “พม เราไม่ทิ้งกัน” ที่จะเข้าอยู่อาศัยในอาคาร 55 โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) อีกทั้งยังได้ประสานล่ามจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยเพื่ออธิบายแนวทางการปฏิบัติการพักอาศัยอาคารชุดตามหลักเเละระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว 2 อาทิ การชำระค่าเช่า ค่าส่วนกลาง ระเบียบการอยู่อาศัยรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content