การเคหะแห่งชาติประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อในช่วงสถานการณ์ COVID – 19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ ขายดี เคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ลูกหนี้ค้างชำระ 3 งวดขึ้นไป ที่ไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 จำนวน 24 ราย โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 7/1 จำนวน 39 รายนอกจากนี้สำนักงานเคหะจังหวัดปได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พบลูกค้าและแนะนำการลงทะเบียนเพื่อขอรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าลูกค้า ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีจำนวน 175 ราย ทั้งนี้สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานีสาขา2 มีแผนดำเนินการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15-20 มิถุนายน 2564 คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 200 ราย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content