การเคหะแห่งชาติแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษ COVID – 19 และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ร่มเกล้า

 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายวิญญา สิงห์อินทร์
รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการตำรวจ
และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้า 2 เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกลุ่มเปราะบางในชุมชน จำนวน 320 ชุด โดยแบ่งออกเป็น โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า 1 และโครงการ
ฟื้นนครร่มเกล้า จำนวน 35 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน  24 ราย และผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวภายในที่พักอาศัย
จำนวน 11 ราย และโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2  จำนวน 20 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 14 ราย
และผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวภายในที่พักอาศัย จำนวน 6 ราย รวมทั้งหมด 55 ราย ณ ลานอเนกประสงค์ เคหะชุมชนร่มเกล้า 2 ส่วน 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ นอกจากนี้ คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติได้ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงชุมชนอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content