กคช. เข้าสังเกตการณ์กรณีผู้เช่าโครงการนวมินทร์ยื่นหนังสือชี้แจงบริษัทเช่าเหมาฯ ยืนยันชำระค่าเช่า/ค่าน้ำให้กับ กคช. โดยตรง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะทำงานรับคืนอาคารเช่าจากผู้เช่าเหมา เข้าร่วมสังเกตการณ์กรณี นายประดิษฐ์ ต้นจาน ผู้แทนผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ ยื่นหนังสือชี้แจงให้กับ นางพิชามญชุ์ วงศ์ทองเหลือ ผู้แทนบริษัทเช่าเหมาฯ ถึงกรณีที่ผู้อยู่อาศัยถูกตัดไฟฟ้าโดยบริษัทเช่าเหมาฯ ทั้งที่ได้ชำระค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้ว ผู้อยู่อาศัยจึงแสดงความต้องการในการชำระค่าเช่าและค่าน้ำประปาให้กับการเคหะแห่งชาติ และขอมอบอำนาจให้การเคหะแห่งชาติดำเนินการแทนผู้อยู่อาศัยในทุกกรณี ณ โครงการเคหะชุมชนนวมินทร์ ถนนนวมินทร์ กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content