การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เคหะชุมชนร่มเกล้าขอขอบคุณภาพข่าวรายการ ร้องทุก(ข์)ลงป้ายนี้ ThaiPBS

https://fb.watch/5_BsF4l9cS/

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ