การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์กรการตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดตลาดนัดชุมชนบ้านเอื้ออาทรนครปฐมศาลายา 3 และ 3/1

https://www.youtube.com/watch?v=TyF4jSMt_QQ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content