รถธงฟ้า Mobile พาณิชย์ ช่วยชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาและเคหะชุมชนบ่อนไก่

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ นำรถธงฟ้า Mobile พาณิชย์ นำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกลดสูงสุดถึง 60 %มาจำหน่ายให้ชาวชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในโครงการบ้านเอื้ออาทรเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาและเคหะชุมชนบ่อนไก่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่จำเป็นต้อง“อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ “

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content