นายนาคร ศิลาชัย ให้การสนับสนุนข้าวกล่องและถุงยังชีพผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง (อาคารแฟลต 8 ชั้น)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายประภาส สัมมาชีพรองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) พร้อมด้วย นางนวรัตน์  ต้องโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาชุมชนดินแดง ร่วมกับคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1 และคณะกรรมการ
นิติบุคคลอาคารชุดดินแดง 3 (อาคารแฟลต 8 ชั้น) จัดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนของ นายนาคร ศิลาชัย (เปิ้ล นาคร) ที่ให้การสนับสนุนมอบข้าวกล่องและถุงยังชีพประกอบด้วย หน้ากากอนามัย
เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ ได้มีการตั้งจุดบริการตรวจวัดอุณหภูมิและจัดแถวเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัดและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content