การเคหะแห่งชาติประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายอรรถพล​ สุขศรี​ พนักงานจัดการทรัพย์สิน​ 6​ สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 1 พร้อม​ด้วยประธานและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน 1 – 5 เข้าประชุมร่วมกับ​ นายธณพง​ โคตรมณี​ นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ ​และผู้บริหารของเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เพื่อหารือเรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย​ของนิติบุคคลอาคารชุดนาจอมเทียน​ 1 – 5 โดยนิติบุคคลอาคารชุดนาจอมเทียน​ 1 – 5 ขอความอนุเคราะห์​เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์​ให้ชะลอการขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ​ไปก่อน เนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมติในที่ประชุมเห็นชอบให้ชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะตามเดิมไปจนถึงวันที่​
31​ ธันวาคม 2564​​

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content