สว.-พม.-กคช. ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ชุมชนศรีนครินทร์ 9

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายดุลมลชัย วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ชุมชนศรีนครินทร์ 9 มอบถุงยังชีพภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชนร่วมสู้ภัย covid – 19 ให้กับผู้อยู่อาศัยและกลุ่มเปราะบางในชุมชน จำนวน 130 ชุด ณ ชุมชนศรีนครินทร์ 9 เมื่อเร็วๆ นี้

ชุมชนศรีนครินทร์ 9 เป็นชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ ในโครงการ 1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวกลุ่มเปราะบางในทุกมิติ รวมทั้งการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ โดยมีสมุกพกครอบครัวเป็นเครื่องมือสำคัญในการบันทึกข้อมูล เพื่อประเมินถึงปัญหาและนำมาสู่การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางให้ดีขึ้น

สำหรับชุมชนศรีนครินทร์ 9 ตั้งอยู่ระหว่างซอยศรีนครินทร์ 9 ถึงซอยศรีนครินทร์ 11 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 125 หลังคาเรือน ประชากรทั้งสิ้น 554 คน ปัจจุบัน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้นำทีมลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาภายในชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย มีรายได้เฉลี่ย 10,000-15,000 บาท ต่อครัวเรือน และจากการสำรวจข้อมูลภายในชุมชนเบื้องต้น พบว่ามีกลุ่มเปราะบางในชุมชน จำนวน 5 ราย ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้บูรณาการขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 คลี่คลายลง การเคหะแห่งชาติจะลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเชิงลึกอีกครั้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิดของกระทรวง พม. ที่ว่า “เรามีเรา” และ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content